Meny

Sprutmålning på produkter av trä

Inom träindustrin används både högtrycksmålning och lågtrycksmålning. Val av metod är flexibel och valet beror både på färgtyp, krav på målningskapacitet, och på färglagrets tjocklek. För målning av större mängder färg på stora ytor används högtrycksmetoden, antingen traditionell högtrycksmålning eller AirMix (luftunderstödd högtrycksmålning). Vid långa serier och icke frekvent färgväxling är automatpistolerna Ecco 380A eller 380AA oftast det bästa valet. Ecco har lång erfarenhet inom träindustrin , t.ex. för att spruta köksluckor, kontorsmöbler, dörrar och hyllsystem.

Högtrycksmålning och lågtrycksmålning på trä

När större volymer av färg skall sprutas i tjocka lager så används högtrycksmålning eller LuftMix. Automatpistolen Ecco 320A är ofta ett bra val vid snabba färgbyten. När det finns behov att minska färgens viskositet, minska pinholes och korta torktiden så används Eccos Färgvärmare H3000.

För sprutmålning på trä i korta serier, med frekvent färgväxling, bättringsarbeten, kantsprutning så är det bästa valet Eccos manuella lågtryckspistoler (antingen konventionell lågtryck eller HVLP). Sprutning med lågtrycks automatpistoler, som Ecco60AS, 65AS, 70AS eller 75AP används ofta för robotinstallationer och i sprutmålningsautomater för att spruta bets på profiler och liknande.

Spraymålning stol