Meny

Sprutmålning på läder

En brittisk tillverkare av högkvalitativt läder ska förbättra sin lackeringsprocess genom att använda sprutpistolerna Ecco 68ASH ProLeather (HVLP). Pistolens färg- och luftflöden styrs av externa flödesregulatorer för att få jämnare kvalitet och bättre kontroll på processen. Tester genomfördes på Ecco Finishing för att identifiera den bästa konfigurationen för denna applikation.

Steg 1: Välj rätt färgmunstycke för önskat färgflöde
1.3 och 0.9 mm munstycke testades - båda ger önskat flödet 500 ml/min, men ett alltför lågt tryck (0.5 bar) minskar processfönstret för 1.3mm munstycke, och 1 bar krävs för ett säkert processfönster vid 0.9 mm munstycke.
Steg 2: Justera inställningar av lufttrycket
Sönderdelningsluften ställs in för att ge for bästa prestanda (optimal droppstorlek, bäst ytfinish, lägst färgförbrukning och minimalt översprut). Bästa tryck är omkring 2 bar vid uppstart, uppmätt tryck 0.5 bar i luftmunstycket för att få en låg luftförbrukning på 100 l/min. Sprutbreddsluften justeras sedan med olika luftmunstycken för att hitta den bästa som ger 25 cm sprutbredd vid 20 cm avstånd. Både ”HVLP 6509” och det nya revolutionerande hornlösa munstycket T260 gav denna sprutbredd, med en sprutbreddsluft på 0.5 resp. 0.6 bar inuti luftmunstycket (luftförbrukning 140 l/min för 6509 och 80 l/min för T260).

Slutsats: Eccos lösningar ger fantastiska resultat även vid mycket lågt lufttryck, vilket ger extremt låg förbrukning av det sprutade materialet. Det hornlösa luftmunstycket T260 är, trots ett något högre lufttryck för sprutbredden, det perfekta valet för att både få lågt materialflöde, låg luftförbrukning, utmärkt ytfinish, och ett brett och säkert processfönster. Notera att där traditionella HVLP- sprutpistoler kräver 0.7 bar lufttryck och över 600 l/min luft, så uppvisar Eccopistolerna ett utmärkt resultat vid endast 0.5 bar (vilket ger låg färgförbrukning) och mindre än halva luftvolymen. Detta ger en mycket stor övergripande besparing för företaget!

Spraymålning läder

Sprutmålning på läder

Läder ytbehandlas alltid innan det används i olika typer av skinnprodukter som t.ex. skinnsäten i bilar, skinnsoffor eller skor. Syftet med ytbehandlingen är att göra skinnet glänsande, mjukt, och ibland även ge det en färg. Men ytbehandlingen ger också en yta som skyddar lädret från att skadas av smuts och vatten. 

Inom läderindustrin används både lågtrycks- och högtrycksmålning, och val av metod görs utifrån lädrets kvalitet och från färgens tjocklek (viskositet). Högtrycksmålning används för att applicera tjock färg på läder av sämre kvalitet, där färgen även täcker ojämnheter i skinnet. Automatpistolerna är monterade på roterande robotarmar med en eller flera pistoler på varje arm.

Lågtrycksmetoder

Den specialkonstruerade automatpistolen "Ecco 65 S Pro Leather" är kompakt och väl anpassad för applikationer på just läder. Snabb reaktionstid (öppning/stängning) säkerställer ett perfekt resultat och ger låg färgförbrukning. Färgnålen kan justeras för att på så sätt kontrollera målningsprocessen. För manuell målning används sprutpistolen Ecco 40S och Ecco 65S som båda är väl anpassade för dessa material. Lågtryckspumparna Ecco PN-15 används i läderindustrin för de flesta färgtyper.

Eccos luftmunstycken ger hög sönderdelning av färgen och minimalt översprut, vilken håller pistolen ren. Färgbesparing uppnås genom den höga överföringsgraden, och det unika systemet med nålpackning ger längre serviceintervall. Färgdelar i rostfritt material gör det möjligt att spruta alla typer av färg. Både Ecco 60AS och Ecco65AS är servicevänliga, och service utförs med standardverktyg. Ecco 60AS / 65AS är lätta att installera.

Högtrycksmetoder
 

Målat läder

Automatpistolen för högtryck Ecco 320A är bästa valet för att applicera stora mängder färg på objektet. Färgventilen i Ecco 320A öppnas av en tryckluftstyrd kolv och stängs med en fjäder. Alla delar i kontakt med färgen är tillverkade i rostfritt material, och tätningsdetaljerna vid färgnål och nålsäte är av hårdmetall för extra lång livslängd. Ecco 320A används ofta som luftstyrd färgventil i färgväxlingssystem eller i andra applikationer med höga krav på snabbhet och tillförlitlighet.

Läder av högsta kvalitet, som används till lädersäten i bilar och möbler, målas med ett tunt lager färg av Ecco lågtryckspistoler .