Meny

Kvalitetsprodukter sedan 1931

Idag är det viktigare är någonsin att fokusera på att optimera produktionen. Detta omfattar såväl förbättringar av kvalitén på de färdigtillverkade produkterna som reducering av produktionskostnader och minimering av stopptider i produktionen. Vad kan vara mer frustrerande än ett oplanerat produktionsstopp orsakat av bristande utrustning i systemet? Därför fokuserar vi på Ecco på att tillhandahålla produkter av hög kvalitet som uppfyller de krav som finns inom de industriella ytbehandlingsprocesserna.  

Vi arbetar med material och komponenter av högsta kvalitet för att säkerställa att Eccoprodukterna alltid håller den svenska kvalitén. ECCO Finishing AB är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO-9001. Se vårt ISO-certifikat>>>

Ecco Verksamhetspolicy

I nära samarbete med våra kunder utvecklar, tillverkar och marknadsför Ecco Finishing industriell sprututrustning. Vårt mål är att finna optimala lösningar som kommer både våra kunder och Ecco Finishing till nytta vad gäller kvalitet, miljöanpassning och ekonomi.

Detta sker genom:

·      Att i rätt tid leverera produkter som motsvarar kundens krav och förväntningar,

·      Miljöanpassad produktutveckling,

·      Engagerade medarbetare med en positiv syn på utveckling,

·      Ett nära samarbete med våra leverantörer,

·      Att ständigt förbättra verksamheten,

·      Efterlevnad av lagar och andra förordningar,

Ecco Finishing Produkt

Våra specifika kvalitetsmål omfattar mätning och förbättring av:

  • Leveransprecision till kund, att alltid leverera i tid
  • Kundtillfredsställelse (Mätning av NKI, Nöjd Kund Index)
  • Att upprätthålla en bra arbetsmiljö i företaget, både fysiskt och psykiskt


Vi levererar produkter som uppfyller kundens behov och förväntningar - i tid