Meny

Fordonsindustrin - ECCO har de bästa lösningarna

Inom fordonsindustrin används Ecco inom dessa områden:

 • Automatiserad sprutmålning med robot eller sprutmålningsautomat
 • Målning av plastkomponenter till fordon
 • Manuell sprutmålning i linjeproduktion
 • Rostskyddsmålning inom bilindustrin
 • Tätningsapplikationer på bilkarosser

Vi erbjuder:

 • Högsta produktionskvalitet
 • Bästa yta
 • Optimal pålitlighet
 • Bättre överföringseffektivitet
 • Kort återbetalningstid på investering

Automatiserad sprutmålning
 

Automatiserad Sprutmålning

Ecco 70AS och 75AP är de pålitligaste pistolerna på marknaden som ger en förstklassig sönderdelning av färgen och även passar på alla typer av sprutmålningsrobotar och sprutmålningsautomater. Pistolens unika teknik ligger i utformningen av pistolkroppen och luftmunstycket, som gör det möjligt att öka färgens överföringshastighet, att kontrollera målningsprocessen noggrannare och på så sätt undvika oplanerade stopp i produktionen.

Den noggranna tillverkningen och kontrollen av själva luftmunstyckets kvalitet säkerställer att sprutbilden förblir samma vid byte av munstycke, gång efter gång. Ecco 70AS och 75AP ger minskad färgförbrukning och därför en kortare återbetalningstid för investeringen.

Pistolerna kan användas för både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg samt för UV-lack. Ett specialkonstruerad automatisk tvätt för luftmunstycken gör det möjligt att tvätta pistolernas munstycken i robotlinen. Detta gör det möjligt med upp till 6 månaders produktion utan planerade stopp för underhåll och rengöring.

Sprutmålning av plastkomponenter till fordonsindustrin

Ecco rekommenderar samma teknik för att måla plastdetaljer till bilar som för målningen av själva karossen, med automatpistolerna  Ecco 70AS och Ecco 75AP, eller Ecco 40 och Ecco 65 för manuell sprutmålning. Alla pistoler är utrustade med Eccos unika luftmunstycken, som bevisats ge en jämn och hög kvalitet på den målade ytan. Vi erbjuder ett bredd sortiment av produkter för sprutmålning. Alla produkterna är konstruerade för att pumpa och spruta de material som används i fordonsindustrin, både lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade. Sortimentet omfattar pumpar, färgtrycksregulatorer, omrörare och tätningar. Ecco PSU (Paint Supply Unit=Färgmatningsenhet) är en komplett enhet där alla funktioner är integrerade i en lättanvänd och kostnadsaffektiv komplett enhet. Ecco PSU finns i tre olika varianter för bas/klarlack, härdare/kvävgas eller för lösningsmedel.

Rostskyddsbehandling inom fordonsindustrin

För sprutmålning av material i små och trånga utrymmen rekommenderar vi högtryckspistolerna Ecco 370R eller Ecco 570R som är speciellt anpassade för att spruta rostskyddsmedel, såsom vax och PVC. Pistolerna kan användas tillsammans med Ecco Timer för att uppnå exakt dosering av rostskyddsmaterialet vid korta målningscykler. Automatpistolerna Ecco 320A och 380A används också för rostskyddsmålning. För att pumpa högviskösa (trögflytande) vätskor som rostskyddsmedel är Ecco Power Flow Högtryckspumpardet perfekta valet.

Manuell sprutmålning i linjeproduktion
 

Manuell sprutmålning

Manuell sprutmålning är lämpligt för att spruta primer, baslack och klarlack där en jämnt färgtjocklek är viktig. Ecco har utvecklat ett unikt koncept med sprutpistolerna Ecco 40S och Ecco 65Stillsammans med den unika slangen Ecco Ergotube. De manuella pistolerna Ecco 40S och Ecco 65S ger samma sönderdelning av färgen som automatpistolerna Ecco 70AS/75AP, som används på målningsrobotar. Ecco 40S och Ecco 65S finns även i specialvarianter för fordonsindustrin där sprutbilden kan justeras med endast en hand.

Med den speciella slangen Ecco Ergotube behövs bara en slang för att mata både färg och luft fram till pistolen. Detta innebär mindre vikt för målaren och mindre vridmotstånd jämfört med två separata slangar. Arbetet blir lättare för målaren, och risken för arbetsskador i händer, axlar och armar minskar avsevärt. Ecco Ergotube är lättare att spola ren inuti och den är lättare att hålla ren på utsidan genom den speciella teflonbelagda ytan. Jordningskabeln, för att minska risk för statisk elektricitet, är inbyggd i den yttre lufslangen.

Tätning av bilkarosser
 

Tätning av bilkarosser

Vi erbjuder pistoler för tätningsarbeten på bilkarosser med en 6-axlig robot:

 • Skarvtätningar
 • Kosmetisk tätning
 • Ljuddämpande tätning

Ecco 410 är den lättaste pistolen/applikatorn på marknaden och den har det lägsta åtdragningsmomentet. Detta gör det möjligt att använda mindre robotar och på så sätt minska kostnaden för installationen. Serviceintervallen för tätningsapplikationer är långa och kan t.o.m. överstiga 12 månader.

Fordonsindustrin, med de högsta kraven på kvalitet och tillförlitlighet, använder Ecco sprutpistoler