Meny

Affärsidé

I nära samarbete med våra kunder utvecklar, tillverkar och marknadsför Ecco Finishing industriell sprututrustning. Vårt mål är att finna optimala lösningar som kommer både våra kunder och vårt företag till nytta vad gäller kvalitet, miljöanpassning och ekonomi.

Detta sker genom:
 

Affärsidé

  • Att i rätt tid leverera produkter som motsvarar kundens krav och förväntningar
  • Miljöanpassad produktutveckling
  • Engagerade medarbetare med positiv syn på utveckling
  • Ett nära samarbete med våra leverantörer
  • Att ständigt förbättra verksamheten
  • Efterlevnad av lagar och andra förordningar

Vår vision är att... 
 

Vision

  • Vara kundens förstahandsval för den automatiserade produktionslinjen för ytbehandling.
  • Ge våra kunder bästa värde för pengarna genom innovativa produkter.
  • Erbjuda ett attraktivt och framåtdrivande företag för våra kunder, samarbetspartners och anställda.
  • Låta företaget växa och bli en betydande spelare på ytbehandlingsmarknaden.