Meny

ECCO POWER FLOW 860S

Högtrycksumpen ECCO Power Flow 860S passar för medel- och högviskösa material. Pumpen har konstruerats för optimal prestera och de matar fram färg som sprutas med stora färgmunstycken eller som sprutas med flera sprutpistoler samtidigt. Ecco Power Flow 860S passar för att spruta skyddsbeläggningar och medelviskösa material. Minimalt översprut och lite färgdimma ger en ren och säker arbetsmiljö. Utrustningen står för högsta kvalitet och uppfyller alla tekniska krav, den avancerade konstruktionen uppfyller alla lagar och regler gällande säkerhet. Avancerad ingenjörskonst, funktionell pålitlighet och lätt hantering är bara några av de framträdande dragen hos denna utrustning. Modellen 860S kan levereras utan några fästanordningar, på en 2-hjulig vagn för lätt transport eller på en stadig väggkonsol.

Teknisk data
Tryckförhållande  
Capacity (cc/dubbelslag)  
Färganslutning sug/tryck  
Max ingående lufttryck, bar/Psi)  
Max luftförbrukning (lit/min)  
Max utgående tryck, bar (psi)  
Vikt (kg)  
 
Pumptyp Typ av montering Artikelnr. Vikt
- - - -
- - - -
- - - -