Meny

ECCO 75AP

ECCO 75 AP är konstruerad för användning i trånga och smala målningsområden. Pistolens innervolym är 70% mindre för att spara färg (jfr mot E70AS), vilket minskar färgförbrukningen, speciellt vid många färgväxlingar. Färgkanalerna i pistolen har optimerats för enklast möjliga renspolning. ECCO 75AP står för den allra senast utvecklingen inom automatpistoler. Väl beprövad teknologi har använts i färg- och luftmunstycken, och i kombination med den optimala konstruktionen på pistolkroppen är resultatet en mycket kompakt produkt med de absolut bästa egenskaperna.

Teknisk data
Pistolkropp Rostfritt (SS)
Färgmunstycke SS eller Hårdmetall (HM)
Luftmunstycke Aluminium / Tufram*
Färgnål 4mm SS eller HM
Tätningar Teflon/Perfluor 128**, UHMV
Vikt 490 g
*Tuf är en unik process för att öka hårdheten och minska friktionen från aluminium.
**Perflour 128 är likvärdig med Kalrez 4079
Färgmunstycke Ø mm* Luftmunstycke Best. Nr. Viscositet SIS/DIN4 (sek)
0,5 T278 8611 6175 05 10-20
F 0,6 6509 8611 6175 18 10-20
0,8 T297 8611 6175 08 10-20
0,8 T278 8611 6175 09 10-20
0,8 T278 8611 6175 24 10-20
1,1 T278 8611 6175 11 10-18
F 1,1 T297 8611 6175 15 10-18
G 1,1 T297 8611 6175 16 10-18
F 1,1 T297 8611 6175 17 10-25
G 1,2 T297 8611 6175 01 20-40
1,3 T278 8611 6175 13 20-40
G1,4 T278F 8611 6175 00 25-40
F 1,4 T297F4 8611 6175 02 25-40
F 1,4 T297F2 8611 6175 03 25-40
F 1,4 T297 8611 6175 21 25-40
F 1,4 T297 8611 6175 21 25-40
G 1,8 T278 8611 6175 12 35-60
H 1,8 T278 8611 6175 44 35-60
H 1,8 T278 8611 6175 45 35-60
H 2,1 T272 8611 6175 43 35-90
2,7 T474 8611 6175 49 40-90