Meny

ECCO 70AS

ECCO 70AS används för sprutmålning av vatten- eller lösningsmedelsbaserade material med alla typer av robotar eller sprutmålningsautomater. ECCO 70AS säkerställer en homogen sprutbild, även direkt efter byte av luft- eller färgmunstycken. Genom det minimala tryckfallet för sönderdelningsluft och hornluft inne i pistolen, så kan ECCO 70AS förbättra de utgående parametrarna. Sönderdelningsluft och hornluft är separerade hela vägen från inlopp till utlopp i pistolen. Pistolens utvändiga ytor är släta och specialbehandlade för att hindra att smuts fastnar och för att göra pistolen lättare att hålla ren. Inbyggd färgsil för bästa kvalitet. Monteringsplatta för robot eller sprutmålningsautomat, se sidan 7, för färgsilar 70 µm - 250 µm,

Teknisk data
Pistolkropp Rostfritt
Cylinder Aluminium / Tufram*
Färgmunstycke Rostfritt eller Hårdmetall
Luftmunstycke Aluminium eller Tufram*
Färgnål 4mm Rostfritt stål eller Hårdmetall
Tätningar Teflon/ Perfluor 128**
Vikt 960 g

*Tuf är en unik process för att öka hårdheten och minska friktionen från aluminium.
**Perfluor 128 är likvärdig med Kalrez 4079

Färgmunstycke Ø mm* Luftmunstycke Best. Nr. Viscositet DIN4 (sek.)
0,5 T278 8611 6171 06 10-22
F 0,6 6514 8611 6171 18 10-22
F 0,6 6511 8611 6171 21 10-22
F 0,6 6509 8611 6171 33 10-22
B 0,8C T278 8611 6171 02 10-22
B 0,8C T278 8611 6171 13 10-22
F 0,8C 6509 8611 6171 32 10-22
1,1 T278 8611 6171 03 10-30
1,1C T297 8611 6171 10 10-30
F 1,1C T297 8611 6171 24 10-30
F 1,1C 6509 8611 6171 34 10-30
1,3C T278 8611 6171 22 20-40
G 1,4 T278 8611 6171 00 25-40
F 1,4C T297 8611 6171 07 25-40
G 1,4C T278 8611 6171 08 25-40
G 1,4C T278 86116171 12 25-40
F 1,4C T297 8611 6171 27 25-40
G 1,8 6518 8611 6171 82 35-65
H 2,1 T374 8611 6171 43 40-90
H 2,7 T474 8611 6171 40 45-90