Meny

Kvalitetsprodukter sedan 1931

Idag är det viktigare är någonsin att fokusera på att optimera produktionen. Detta omfattar såväl förbättringar av kvalitén på de färdigtillverkade produkterna som reducering av produktionskostnader och minimering av stopptider i produktionen. Vad kan vara mer frustrerande än ett oplanerat produktionsstopp orsakat av bristande utrustning i systemet? Därför fokuserar vi på Ecco på att tillhandahålla produkter av hög kvalitet som uppfyller de krav som finns inom de industriella ytbehandlingsprocesserna.  

Vi arbetar med material och komponenter av högsta kvalitet för att säkerställa att Eccoprodukterna alltid håller den svenska kvalitén. ECCO Finishing AB är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO-9001, se vårt certifikat här...

Ecco Finishing Produkt

Våra specifika kvalitetsmål 2016 omfattar mätning och förbättring av:

  • Leveransprecision till kund, att alltid leverera i tid
  • Kundtillfredsställelse (Mätning av NKI, Nöjd Kund Index)
  • Att upprätthålla en bra arbetsmiljö i företaget, både fysiskt och psykiskt


Vi levererar produkter som uppfyller kundens behov och förväntningar - i tid